Sökmotoroptimering

Varför SEO? En väl utförd Sökmotoroptimering(SEO-optimering) utifrån sökordsanalys resulterar i relevant och lönsam trafik till din webbplats.

Google är världens i särklass största sökmotor. Bara i Sverige görs det över 50 miljoner sökningar varje dag. Vi är ständigt online och uppkopplade, exempelvis via mobilen som vi bär med oss överallt.

Vi ser även Google som världens största marknadsplats. Detta då nästan alla typer köp föregås av en sökning på just Google. Det är idag oerhört vanligt att ökad trafik från sökmotorerna ligger till grund för ökad försäljning.

Gör dig synlig för både Google och användare

Sökmotoroptimering (SEO) är ett långsiktigt och kontinuerligt arbete för att utveckla relevant och lönsam trafik till webbplatsen. Nite.Cloud ger stöd i ditt SEO-arbete så att ni syns på Google och kan sälja era tjänster eller produkter till nya kunder.

Från nulägesanalys till optimering och uppföljning

Vi börjar våra samarbeten med att utforma en nulägesanalys. I denna analys kartlägger vi utgångsläget. Vi undersöker hur förutsättningarna ser ut och vilka prioriteringar som behövs för att lyckas.

Så hamnar dina webbsidor högt upp i sökresultat
Nulägesanalysen utgör grunden för kommande arbete med sökmotoroptimering. Här tittar vi på sökbeteendet hos era besökare för att säkerställa att vi undersöker rätt sökord.

Vi ser över hur konkurrensen ser ut och vilka förutsättningar er webbplats har innehållsmässigt såväl som tekniskt. Nulägesanalysens innehåll går djupare in på dessa tre delar.

  • Sökordsanalys
  • Konkurrentanalys
  • Webbplatsens innehåll och tekniska förutsättningar

Hemsidor i Umbraco med SEO

När nya sidor skapas så är den tekniska SEO viktigt, strukturerad kod och strukturerad data är väsentligt för att få en bra sida med bra SEO möjligheter. Vi skapar alltid våra kunders sidor med fokus på den tekniska och praktiska SEOn.